SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

Boek en film ‘Stallen in het Landschap’

In ‘s Hertogenbosch werd tijdens de slotmanifestatie van de eerste fase van het project ‘Stallen in het Landschap‘ een publicatie met bijbehorende film aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg aangeboden.
In dit door Rijksadviseur voor het Landscap Yttje Feddes geïniteerde project werkte Johan van Sprundel samen met Ruud Smeelen aan het onderzoeksproject ‘Het Naakte Landschap‘. Hun project werd geselecteerd voor de tweede fase van het traject, waarbij de gemaakte ontwerpen verder worden uitgewerkt in samenwerking met betrokken gemeenten en ondernemers.

links:
Het Naakte Landschap – bekijk het project
Persbericht op de website van de Rijksoverheid
Toespraak van minister Verburg op de slotmanifestatie

Een fragment van de film ‘Stallen in het Landschap’, gemaakt door Theo van den Aker: