SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter
© 2010 sprikkcom. All rights reserved. sprikkposadnews01

SPRIKK Geselecteerd In Open Oproep (bruggencluster)

sprikk & Posad zijn door GW Rotterdam geselecteerd tot het ontwerpen van 60 langzaam-verkeerbrugge.

 

sprikk & stedenbouwkundig bureau Posadwerden door een vakkundige jury geselecteerd voor een meervoudige onderhandse procedure.

De Dienst Gemeentwerken van Rotterdam schreef een open oproep uit voor jonge architectenbureaus voor het maken van een ontwerp voor een cluster van 65 langzaam verkeerbruggen in rotterdamse wijken gebouwd tussen 1970 en 1985. De inschrijvende bureaus dienden een duo te vormen met een partij uit een andere ruimtelijke discipline.
De selectie vond plaats op basis van een ingezonden portfolio en visie op de opdracht. Uit 110 inzenders werd een selectie van vijf combinaties gemaakt.
Het vervolg bestaat uit het maken van een ontwerpvisie en een schetsontwerp, op basis waarvan de opdracht gegund zal worden aan één van de geselcteerde duo’s.
Uitwerking vindt plaats in samenwerking met het Ingenieursbureau van Gemeentwerken Rotterdam.