SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter
© 2010 sprikkcom. All rights reserved. airstartup01

Llezing AIR StartUp

Johan van Sprundel zal een lezing geven op het komende Air Startup Event op 1 november.

Tekst van AiR – Astrid Aarsen:

Op maandag 1 november was de vloer voor eklund_terbeek en SPRIKK. Het duo eklund_terbeek vertelden hun verhaal aan de hand van een zestal projecten. Ook de mannen van SPRIKK lieten zien hoe zij hun bureau positioneren. Astrid Aarsen schreef een impressie…
‘Een eigen bureau starten in de hoogtij dagen van de crisis. Is hier sprake van een naïef optimisme? Of is de timing goed gekozen en is de aanpak van startende ondernemers DE manier om in tijden van cholera als architect het hoofd boven water te houden? Het lijkt erop dat, terwijl de gevestigde architecten naarstig op zoek zijn naar het herdefiniëren van hun rol, de startende architectenbureau’s laten zien waar die nieuwe rol ligt.
Tijdens de tweede bijeenkomst van AIR’s Start up in het Rotterdamse Schieblock, op maandagavond 1 november jl. presenteerden de architectenbureau’s EKLUND_TERBEEK en SPRIKK in informele sfeer hun werk. Er volgde een openhartige discussie over de worstelingen en uitdagingen van hun prille ondernemerschap. En over hun drijfveren, over droomopdrachten en over de weg naar de opdrachtgever. Jenny Eklund en Dominque ter Beek wonnen in 2006 EUROPAN 8. Een jaar later betraden ze de markt met hun bureau EKLUND_TERBEEK. Wat opvalt, is de integriteit van hun werk en de lol in het vak die ze uitstralen. In de korte tijd dat ze nu bezig zijn hebben ze al enkele bijzondere opdrachten weten te verwerven. Het Museum de Gevangenispoort hebben ze op verhalende wijze van een nieuw interieur voorzien. Ook het Oogziekenhuis heeft hen ontdekt. Nu ze zijn hard bezig met het vergroten van hun werkterrein. Zweden om precies te zijn, het geboorteland van Eklund. En met voorzichtig succes. Onlangs wonnen ze de tweede prijs met hun ontwerp voor een nieuw ‘kommunhus’ in Stockholm.

 

Het driemanschap SPRIKK werd door de Kamer van Koophandel voor gek verklaard toen ze zich in 2008 kwamen inschrijven. De architecten Johan van Sprundel, Max Rink en Klaas Kresse kozen ervoor om samen een bureau te starten zonder dat ze elkaar echt goed kenden. Door “gewoon” te beginnen,
leerden ze met elkaar te werken, elkaar te vertrouwen en elkaars kwaliteiten te ontdekken. Over hun ambities zijn ze duidelijk. Wat ze vooral niet willen, is als bureau te groot worden. De onderlinge verschillen in werkwijze zien ze als hun verwachtingen. Op de vraag hoe een goede samenwerking tot stand kan komen, kwam een helder en zelfverzekerd antwoord: “Zoek mensen die net zo goed zijn
als jijzelf met dezelfde ambities.” Toch rijst de vraag of SPRIKK tegen de verleiding bestand zal zijn, op het moment dat het binnenhalen van een droomopdracht, om een groter bureau vraagt. Of zouden die tijden sowieso voorbij zijn? Opvallend was dat beide bureau’s worstelden met de vraag kernachtig te omschrijven wat hen onderscheidt van de andere architectenbureau’s. Is ‘goed kunnen luisteren’, zoals Max Rink naar voren bracht, onderscheidend (genoeg) richting potentiële opdrachtgevers? Dat zou impliceren dat de meeste
architecten slechte luisteraars zijn…Wat marketing betreft, is er nog een wereld te winnen. Maar deze architecten hebben zo hun eigen manier. Ze laten zien dat het loont om als probleemoplosser op pad te gaan. De gebreken in het dagelijks functioneren van een gebouw of van de stad, zijn de ontwerpopdrachten van morgen.
En als er iets uit de crisis duidelijk naar voren komt in het architectenvak, dan is het wel de keerzijde van een groot bureau. Dit lijkt een horrorbeeld geworden. Het bouwen van netwerkstructuren, dat heeft toekoms