SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

*SPRIKK ontvangt SBIR certificaat

Minister Verburg van LNV reikte aan sprikk i.s.m. Ruud Smeelen en KWB Boxtel een SBIR-certificaat uit.

sprikk in samenwerking met Ruud Smeelen en KWB Boxtel ontvangen een certificaat van minister Verburg (LNV) voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de door hen ontworpen integraal duurzame veestal.

Het certificaat wordt uitgereikt aan een selectie ontwerpen die werden ingediend voor het Small Business Innovation and Research (SBIR) programma voor integraal duurzame stal- en veehouderijsystemen. In dit programma konden ondernemers ontwerpen indienen voor stallen die het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap.

Aan het certificaat is een bedrag van maximaal € 50.000,- verbonden voor het doen van de haalbaarheidsstudie. Eind 2010 kunnen de ondernemers meedingen naar een financiering van een onderzoek- en ontwikkeltraject van maximaal € 500.000,-

open project »

foto’s door René de Gilde

PERSBERICHT 14-04-2010

sprikk ontvangt certificaat voor onderzoek naar duurzame veestal van LNV

architectenbureau sprikk uit Rotterdam in samenwerking met Ruud Smeelen en KWB Boxtel ontvangen een certificaat van minister Verburg (LNV) voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de door hen ontworpen integraal duurzame veestal.

Het certificaat wordt uitgereikt aan 11 van 32 ontwerpen die werden ingediend voor het Small Business Innovation and Research (SBIR) programma voor integraal duurzame stal- en veehouderijsystemen. In dit programma konden ondernemers ontwerpen indienen voor stallen die het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap. Aan het certificaat is een bedrag van maximaal € 50.000,- verbonden voor het doen van de haalbaarheidsstudie. Eind 2010 kunnen de ondernemers meedingen naar een financiering van een onderzoek- en ontwikkeltraject van maximaal € 500.000,-

Het ingediende ontwerp verenigt op innovatieve wijze nieuwe technieken op de gebieden van passieve energie, luchtwassen, luchtcirculatie, gebruik van passieve energie en energieterugwinning in een stal die de leefomstandigheden voor dier en mens sterk verbetert. Door een sterk verminderde hoeveelheid uitgestoten lucht en de biologische reiniging daarvan worden de risico’s van veeziekten voor de volksgezondheid en luchtvervuiling geminimaliseerd.
De toegepaste technieken worden niet als “add-on” aan de stal gemonteerd maar geïntegreerd in de bouwkundige schil. De energiehuishouding en luchtbehandeling profiteren op deze wijze van elkaar en worden onderdeel van de architectuur.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van passieve zonneënergie heeft de stal gevels met veel glas, die tevens inzicht verschaffen in de stal voor de passant en de dieren zelf in het daglicht zet.
Door deze transparantie en de toepassing van hoogwaardige, duurzame materialen voegt de stal zich in het landschap.

Het ontwerp zal tentoongesteld worden de beurs “Nieuwe agrarische architectuur in uitvoering” in ‘s Hertogenbosch op 20 mei 2010.
sprikk i.s.m. Ruud Smeelen was eerder één van de ontwerpteams die geselecteerd werden voor het project “Stallen in het landschap”, een studie naar de inpassing van veestallen in het landschap, in opdracht van ZLTO en de Provincie Noord-Brabant.