SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

Profiel in Architectuur.nl

De rubriek ‘Platform’ in het openingsnummer van 2011 van ‘Architectuur.nl’ is geheel geweid aan SPRIKK. In een uitgebreid interview worden de drijfveren, werkwijzen en opvattingen van het bureau en de partners uit de doeken gedaan.