SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

Stal de Uitspanning

Duurzame nieuwbouw van een veehouderij met nevenfuncties.

De opdrachtgever is ervan overtuigd dat een nieuw te bouwen gesloten varkensbedrijf voor 1000 zeugen meer voor de omgeving moet betekenen dan slechts een grote bron van overlast in een onaantrekkelijk gebouw. Voedselproducent en de maatschappij moeten nader tot elkaar gebracht worden en dat kan eigenlijk niet beter dan in zijn nieuwe bedrijf aan de rand van een aantrekkelijk recreatiegebied en aan een belangrijke snelweg. Door de voordelen die locatie te bieden heeft optimaal te benutten kunnen aan het varkensbedrijf interessante functies toegevoegd worden die van zowel de snelweglocatie als het recreatielandschap profiteren.

Naast het varkensbedrijf staan een bezoekers- en educatiecentrum, een café-restaurant, hotelkamers, een vergadercentrum, een uitkijktoren met klimwand en zowaar een openluchtbioscoop op het programma.

Voor de varkens zelf zijn er ook goede vooruitzichten: de stal zal voldoen aan de eisen van het 1-ster Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Echter door extra ruimte in het ontwerp te reserveren zal dit na verloop van tijd, als 1-ster vlees de standaard is geworden en de varkenshouder zich wederom wil onderscheiden, op eenvoudige wijze omgebouwd kunnen worden naar een stal die een tweede ster van het Kenmerk verdient.

project: besloten prijsvraag uitgeschreven door Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes, juni 2011
opdrachtgever: Provincie Gelderland, Projectbureau SVGV
locatie: Voorthuizen, Gelderland
team: Johan van Sprundel, Jelena Radonic, Paulo Borlido

bekijk grote afbeeldingen: