SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

Stable Geurts

Sustainable extension to a cattle farm.

De architectuur van de nieuwe stallen breekt met de grote éénvormige volumes van de recente uitbreidingen en voorziet het bouwblok van een nette afsluiting. Achterkantsituaties worden opgelost en er ontstaat een vloeiende overgang naar het landschap.

Thema’s als energiebesparing, het reduceren van emissies, mestverwerking en diervriendelijkheid zijn integraal uitgewerkt in het ontwerp. Het bedrijf zal zelf kunnen voorzien in haar energiebehoefte door een investering in een zonnecelleninstallatie. Gescheiden mestopvang en putafzuiging redu- ceren de afgifte van methaan en ammoniak sterk. De uitkomende lucht wordt desondanks door luchtwassers geleid om zeker te zijn van minimale emissies. De gescheiden mestcomponenten zijn een waardevolle grondstof voor de mestver- werkende industrie. De varkens zelf staan in een stal met een aangenaam klimaat, veel daglicht, ruimte en afleidingsmateriaal. Er kan naar hartelust gewroet worden; voor de toekomst is de mogelijkheid van een buitenuitloop opgenomen in het ontwerp.

project: invited competition commissioned by Stately advisor for the Landscape Yttje Feddes, June 2011
client: Provincie Gelderland, Projectbureau SVGV
location: Scherpenzeel, Gelderland, The Netherlands
team: Johan van Sprundel, Jelena Radonic, Paulo Borlido

view large images: