SPRIKK | Delftsestraat 9D | NL-3013AB | Rotterdam | The Netherlands | +31(0)10 8208570 | email hidden; JavaScript is required | newsletter

Inhoud met de tag: duurzame veehouderij

STAL Voorthuizen Exterior 1

Stal de Uitspanning

Duurzame nieuwbouw van een veehouderij met nevenfuncties. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat een nieuw te bouwen gesloten varkensbedrijf voor

Stallen in het Landschap

Boek en film ‘Stallen in het Landschap’

In ‘s Hertogenbosch werd tijdens de slotmanifestatie van de eerste fase van het project ‘Stallen in het Landschap‘ een publicatie